Mini Tour Eiffel Chocolat Noir

3,50 

Mini Tour Eiffel en chocolat noir 72% pur beurre de cacao.

Mini Tour Eiffel Chocolat Noir