Mini Tour Eiffel Chocolat au lait

3,50 

Mini Tour Eiffel en chocolat au lait 42% pur beurre de cacao.

Mini Tour Eiffel Chocolat au lait